องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
74
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562]
87
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562]
81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562]
94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู่ที่ ๓ และนายปริญญา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562]
94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา - นางผ่องใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่-โคกสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
93
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562]
90
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562]
101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562]
98
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา วงค์กุล - นางผ่องใส [ 13 ก.ย. 2562]
77
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนาโดนใหม่-โคกสาย [ 13 ก.ย. 2562]
83
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู๋ที่ 3 และนายปริญญาหมู่ที่ 4 [ 13 ก.ย. 2562]
88
ประกาศราคากลางปปช.โครงการขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562]
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562]
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ส.ค. 2562]
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ส.ค. 2562]
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่-นางพนมศิลป์ [ 26 ส.ค. 2562]
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
91
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล. ม.5 สายนางเหลาทอง - นายชัยณรงค์ [ 13 ส.ค. 2562]
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล ม.13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 13 ส.ค. 2562]
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 08 ส.ค. 2562]
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางปันมา บัวชุม - ชลประทาน [ 08 ส.ค. 2562]
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางมณีวรรร - หนองบัว [ 08 ส.ค. 2562]
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง - นายสิงหา [ 5 ส.ค. 2562]
102
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 30 ก.ค. 2562]
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ [ 30 ก.ค. 2562]
110
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 สายนางเหลาทอง-นายชัยณรงค์ [ 30 ก.ค. 2562]
102
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 30 ก.ค. 2562]
92
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ก.ค. 2562]
88
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 26 ก.ค. 2562]
91
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ก.ค. 2562]
90
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางมณีวรรณ-หนองบัว [ 26 ก.ค. 2562]
119
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางปันมา บัวชุม- ชลประทาน [ 26 ก.ค. 2562]
83
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 26 ก.ค. 2562]
91
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัใจ " [ 23 ก.ค. 2562]
124
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกร์ตามโครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประัจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562]
83
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ค. 2562]
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 9 ก.ค. 2562]
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม ผุ้เข้าร่วมสำหรับชุดการแสดงรำบวงสรวงพระญาศรีสีตตนาคราช ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 8 ก.ค. 2562 ]
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดอบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอลร่วมกับชมรมเกทบอล ปี2562 [ 3 ก.ค. 2562]
114
พบข่าวทั้งหมด 929  ข่าว   หน้าทั้งหมด 19 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม