องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 2 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สายสะพาน - นานายเอกพล [ 16 ก.พ. 2566]
8
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 สายนางแส่ว [ 16 ก.พ. 2566]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.1 สายห้วยยางตอนกลาง [ 16 ก.พ. 2566]
8
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 สายนายพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 16 ก.พ. 2566]
10
ราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม. 4 สายนานางเดือน [ 16 ก.พ. 2566]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนางวัฒนา [ 16 ก.พ. 2566]
6
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 สายนางอรัญญา - หนองแปน [ 16 ก.พ. 2566]
5
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.9 สายนายชมเชย - นายภูเวียง [ 16 ก.พ. 2566]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.12 สายหลังวัดทุ่งโพธิ์ทอง [ 16 ก.พ. 2566]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายหนองโสน [ 15 ก.พ. 2566]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.11 สายนางแตงคำ [ 15 ก.พ. 2566]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๙๐ ชุด สำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐาน สำหรับเด็ก เยาวชน ภายในตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๙๐ ชุด สำหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐาน สำหรับเด็ก เยาวชน ภายในตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ [ 9 ก.พ. 2566]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ [ 9 ก.พ. 2566]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเตจาเผาขยะ ลดมลพิษ อบต.โคกหินแฮ่ [ 09 ก.พ. 2566]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับหมึกในตัว จำนวน 8 รายการ [ 09 ก.พ. 2566]
7
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖6 รวม 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ก.พ. 2566]
4
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายไทสิน6 สายหน้าบ้านนายไทสิน [ 31 ม.ค. 2566]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางออนมณี [ 31ม.ค. 2566]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายทางเข้าหน้าวัดบัวขาว [ 31 ม.ค. 2566]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 สายนางปราณีต - ถนนใหญ่ [ 31 ม.ค. 2566]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 14 สายหน้าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 14 - ถนนใหญ่ [ 31 ม.ค. 2566]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายนายจำรัส - ถนนใหญ่ [ 30 ม.ค. 2566]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านลุงปัน [ 25 ม.ค. 2566]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายไทสิน [ 25 ม.ค. 2566]
6
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายหลังวัด - หน้าบ้านผญ.สุรศักดิ์ [ 25 ม.ค. 2566]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง หมู่ที่ 3 [ 25 ม.ค. 2566]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 8 สายหน้าบ้านนางออนมณี [ 25 ม.ค. 2566]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง หมู่ที่ 3 [ 25 ม.ค. 2566]
6
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายนางปราณีต - ถนนใหญ่ [ 25 ม.ค. 2566]
4
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายจำรัส - ถนนใหญ่ [ 25 ม.ค. 2566]
6
ประกาศราคากลางก่อสร้างเตาเผาขยะ ลดมลพิษ อบต.โคกหินแฮ่ [ 24 ม.ค. 2566]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ [ 23 ม.ค. 2566]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง [ 23ม.ค. 2566]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง [ 23 ม.ค. 2566]
12
จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2566]
13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอยกิจทหาร [ 16 ม.ค. 2566]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายชลประทาน - เนินน้ำคำ [ 16 ม.ค. 2566]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนายอรุณ [ 16 ม.ค. 2566]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ 10 สายนายอุทิศ - หมอจวบ [ 11 ม.ค. 2566]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้านครูรงค์ - นายอนุชา [ 11 ม.ค. 2566]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566]
13
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖6 รวม 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03 ม.ค. 2566]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 16 ชุด [ 27 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ [ 26 ธ.ค. 2565]
11
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 23 ธ.ค. 2565]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนานางวัฒนา [ 23 ธ.ค. 2565]
11
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง [ 22 ธ.ค. 2565]
9
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม