องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   

 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ต.ค. 2557 13:23 ]
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2556 [ 1 ก.ค. 2556 14:23 ]
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ณ วันที่ 30 ก.ย. 54 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อบต.โคกหินแฮ่ [ 22 ส.ค. 2555 12:04 ]
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 [ 13 มิ.ย. 2554 13:30 ]
รายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2553 [ 10 มิ.ย. 2554 09:30 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 16:01 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:58 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:55 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:53 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:50 ]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2553 [ 9 มิ.ย. 2554 15:35 ]
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2553 14:34 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) [ 30 มิ.ย. 2553 11:58 ]
รายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2552 [ 30 มิ.ย. 2553 11:51 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 30 มิ.ย. 2553 11:41 ]
รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 51 [ 13 ส.ค. 2552 12:01 ]
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 2552 [ 2 d.ค. 2551 10:18 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 25 ธ.ค. 2551 14:47 ]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 [ 27 ธ.ค. 2550 11:54]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 /2551 [ 7 ก.ค. 2551 12:33]
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2551 [ 13 มิ.ย. 2551 09:26]
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2551 [ 19 ก.พ. 2551 10:22]
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ 19 ก.ย. 2550 12:12]
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2550 [ 5 ก.ย. 2550 10:27]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 [ 15 พ.ย. 2550 14:07]
พบข้อมูลทั้งหมด 156 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3 [4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม