องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านโคกหินแฮ่หมู่ที่ 1

2. ประวัติหมู่บ้าน
          แต่ก่อนบ้านโคกหินแฮ่  ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่หนองหินแฮ่  ได้มีโรคระบาดขึ้น  จึงได้มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานมาตั้งที่ใหม่  ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น  “บ้านโคกหินแฮ่”  จนถึงปัจจุบัน  
                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย     ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

4.ข้อมูลพื้นฐาน


- พื้นที่ทั้งหมด               2,187  ไร่        - ที่สวน                      -   ไร่
- ที่ดินทำกิน                 1,926  ไร่      - ที่สาธารณะประโยชน์      -    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                    146  ไร่      
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ     0.5   ไร่  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน


ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านหนองแซง    หมู่ที่ 8
ทิศใต้             ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่   หมู่ที่ 9   
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านชลประทาน  หมู่ที่ 15
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านโคกอนามัย  หมู่ที่ 11       

 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม