พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 - 7 พ.ศ. 2562
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้
 
หัวข้อข่าว : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 - 7 พ.ศ. 2562
รายละเอียด :  

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 - 7 พ.ศ. 2562

ที่มา :
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
22 มิ.ย. 2566