ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูลเผยแพร่  
 
ข้อมูลเผยแพร่ : ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด :  

ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ได้ที่นี่

ไฟล์เอกสาร word

ไฟล์เอกสาร exel

การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล PDF