ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูลเผยแพร่  
 
ข้อมูลเผยแพร่ : รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียด :  

รายงานการประขุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล PDF