องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 3 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด [ 30 ส.ค. 2559 15:12 ]
104
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย [ 29 ส.ค. 2559 14:24 ]
95
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 24 ส.ค. 2559 11:28 ]
100
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 23 ส.ค. 2559 15:36 ]
85
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-วิจิตร [ 23 ส.ค. 2559 15:28 ]
87
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางหงษ์คำ-นางผ่องใส [ 23 ส.ค. 2559 14:52 ]
91
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางพรศิลป์-นางสมพิศ [ 23 ส.ค. 2559 14:42 ]
95
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 7 สายข้างสภ.นาโดน [ 23 ส.ค. 2559 12:12 ]
103
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 23 ส.ค. 2559 11:56 ]
103
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 11 สายนางไกรคำ [ 23 ส.ค. 2559 11:40 ]
99
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนายโกวิทย์ [ 23 ส.ค. 2559 09:49 ]
90
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายนางจินตนา-นางวังชัย [ 23 ส.ค. 2559 09:36 ]
96
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายริมน้ำบัง [ 23 ส.ค. 2559 09:27 ]
95
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 13 สายริมน้ำบัง [ 17 ส.ค. 2559 15:48 ]
94
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล [ 16 ส.ค. 2559 15:28 ]
89
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านนาม่วงทุ่ง [ 5 ส.ค. 2559 16:16 ]
98
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด [ 5 ส.ค. 2559 16:04 ]
98
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม่ไผ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 สาย [ 5 ส.ค. 2559 15:16 ]
105
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 [ 5 ส.ค. 2559 14:30 ]
89
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว หมู่ที่ 5 [ 2 ส.ค. 2559 16:00 ]
102
ประกาศราคากลางโครงการเสริวผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (สายหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 13) [ 11 ก.ค. 2559 16:27 ]
92
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์-ฝายน้ำล้น [ 4 ก.ค. 2559 16:41 ]
105
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 สายบ้านนาบัว-บ้านหนองแซง [ 4 ก.ค. 2559 16:38 ]
97
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายหนองม่วง [ 4 ก.ค. 2559 16:35 ]
98
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายข้างเมรุ-คลองส่งน้ำ [ 4 ก.ค. 2559 16:33 ]
104
ประกาศราคากลางโครงการเสริวผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 จำนวน 3 สาย [ 4 ก.ค. 2559 16:28 ]
95
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์-หนองเดิ่น [ 4 ก.ค. 2559 15:59 ]
112
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ค. 2559 15:56 ]
105
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-ปากทางบ้านหนองแซง [ 4 ก.ค. 2559 15:39 ]
95
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2559 15:36 ]
112
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายนายปริญ-นางสกล-หมอป่าน [ 4 ก.ค. 2559 15:31 ]
93
ประกาศราคากลางโครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 สายนายอาทิตย์-ชลประทาน [ 4 ก.ค. 2559 15:27 ]
97
ประกาศเปืดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านนาม่วงทุ่ง) [ 17 มิ.ย. 2559 16:28 ]
91
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 2 (สายบ้านต้องน้อย-ทางหลวง) [ 17 มิ.ย. 2559 16:26 ]
92
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 [ 17 มิ.ย. 2559 16:08 ]
91
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 17 มิ.ย. 2559 14:46 ]
151
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 ธ.ค. 2558 11:23 ]
106
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 ธ.ค. 2558 11:22 ]
101
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 8 สาย บัดนี้ถึงวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 [ 3 ม.ค. 2550 15:45]
93
รายงานผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย [ 11 ม.ค. 2550 10:09]
103
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2550 [ 24 ม.ค. 2550 16:08]
93
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 5 โครงการ ถึง 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550 [ 09 เม.ย. 2550 11:27]
97
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วันที่ 11 เมษายน 2550 - วันที่ 25 เมษายน 2550 [ 09 เม.ย. 2550 13:35]
99
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขุดลอกห้วยตาแดง หมู่ที่ 7 บัดนีถึง 30 มกราคม 2550 [ 24 ม.ค. 2550 16:23]
89
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ บัดนี้ถึง 13 มิถุนายน 2550 [ 29 พ.ค. 2550 11:05]
85
สอบราคาจ้างโรงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ และโครงการก่อสร้างสนามกีฬา บัดนี้ ถึง 27 ก.ค. 2550 [ 12 ก.ค. 2550 11:09]
92
ผลสอบราคาจ้างโรงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ และโครงการก่อสร้างสนามกีฬา [ 2 ส.ค. 2550 09:23]
85
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่าง 16 ต.ค. 50 - 30 ต.ค. 2550 [ 16 ต.ค. 2550 14:34]
93
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย [ 7 ก.พ. 2551 11:36]
89
สอบราคาซื้อโอ่งแดงหรือโอ่งซีเมนต์ [ 9 ก.ค. 2551 11:59]
98
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม