องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 2 คน
 
 


 

 
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
โครงการ "1 อปท. 1 สวนสมุนไพร" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กร... [ 19 มิ.ย. 2567]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ... [ 23 พ.ค. 2567]   กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ณ สวนป่าหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่... [ 23 พ.ค. 2567]
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR )หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร... [ 01 เม.ย. 2567]   บทเพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" ... [ 8 มี.ค. 2567]   แผนการออกรับซื้อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่... [ 8 มี.ค. 2567]
โครงการกองทุนธนาคารขยะ อบต.โคกหินแฮ่ การแยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย...ลดโลกร้อน... [ 15 ก.พ. 2567]   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ ... [ 9 ก.พ. 2567]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่... [ 5 ก.พ. 2567]
รายงานผลการดำเนินการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อง... [ 1 ก.พ. 2567]   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2567... [ 29 ม.ค. 2567]   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [ 23 ม.ค. 2567]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
Untitled Document
   ข่าวประกาศ  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 2 เม.ย. 2567 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 30 ม.ค. 2567 ]   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 24 ม.ค. 2567 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำหนดจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ธ.ค. 2566 ]
ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]   ประกาศ เรื่อง การติดตามรายงานผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การทิ้งขยะมูลฝอยและการจัดเก็บขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2566 ]   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการสำหรับผู้รับบริการของการประปา [ 25 ก.ย. 2566 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]   ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 21 เม.ย. 2566 ]   รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2566 ]
รายงานการติดตามประเมินผลงานการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 20 เม.ย. 2566 ]   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]

ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2567 ]   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1) [ 3 เม.ย. 2567]
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]   การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]   แผนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
รายงานผลการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการคำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567]
รายงานการติดตามประเมินผลงานการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 11 เม.ย. 2567]
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2567]
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 5 เม.ย. 2567]
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 3 เม.ย. 2567]
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2567]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 เม.ย. 2567]
การขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2567]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567]
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 มี.ค. 2567]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 มี.ค. 2567]
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2567]
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2567]
รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.พ. 2567]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 

ข่าวประกวดราคา

   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์ผู้สูงอายุตำบล โคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง) พร้อมทำการเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น [ 17 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โพเดียมไม้สังเคราะห์หุ้มสแตนเลส) จำนวน ๒ ตัว [ 4 มิ.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [ 24 พ.ค. 2567 ]   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) จำนวน ๕๘ รายการ ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำป2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑๔ เครื่อง [ 3 พ.ค. 2567 ]   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖7 รวม 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 พ.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ [ 29 เม.ย. 2567 ]   ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายนายจูม - นายสีวาสดี [ 25 มี.ค. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายภรภิรมย์ - นายรันตะนา [ 17 เม.ย. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายพ่อสุทิน - นางใสมา [ 17 เม.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค) [ 17 เม.ย. 2567 ]   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายข้างรพ.สต.บ้านโคกหินแฮ่ [ 17 เม.ย. 2567 ]   ราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานวัฒนธรรมบ้านนาบัว (ลานพญานาค) [ 10 เม.ย. 2567 ]   ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.29-003 สายบ้านต้องน้อย - บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 2 บ้านต้องน้อย ตำบลโคกหินแฮ่ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2567) [ 10 เม.ย. 2567 ]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 

ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
   คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย  
 
คู่มือศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 มิ.ย. 2567 ]   ข้อบัญญัติตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 13 มิ.ย. 2567 ]   คู่มือ แนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2567 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การยืม - คืน ทรัพย์สินทางราชการ) [ 19 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการใช้บริการ E-Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 19 เม.ย. 2567 ]   รวมคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 19 เม.ย. 2567 ]
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 เม.ย. 2567 ]   คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง [ 18 เม.ย. 2567 ]
คู่มือสำหรับประชาชน [ 18 เม.ย. 2567 ]   พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2567 ]   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 28 มี.ค. 2567 ]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูล/เอกสารเผยแพร่  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 3 เม.ย. 2567 ]   (XLS)งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]   รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ( Integrity and Transparency Assessment) ปรับแผนครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2566 ]   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 06 ธ.ค. 2566 ]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]   รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]
คำแถลงนโยบาย นายภักดี สุขรี นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2566 ]   ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA(Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 27 ต.ค. 2566 ]   กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566 ]

ค้นหา/ดูทั้งหมด

 

กระดานข่าว
   กระดานข่าว  
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
191
1
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ[16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
656
2
เยือนหนองคายเยือนครัวกิ่งเทียน[26 ส.ค. 2555 13:52 ]   [สวนอาหารครัวกิ่งเทียน]
1148
1
จนท.จัดเก็บรายได้ยังว่างอยู่รึเปล่า[22 ส.ค. 2555 07:52 ]   [เรณูนคร]
888
1
833
2
จพง.ป้องกันยังว่างอยู่หรือเปล่าครับ?[17 ก.ค. 2554 00:20 ]   [คนอยากย้าย]
919
4
1058
1
ตำบลและหมู่บ้านเราน้ำท่วมใหมหนอ เงียบจังเลย [20 ต.ค. 2553 17:57 ]   [ท้าวปันยา ช.]
819
1
986
0
ทำไมถนนเข้าหมู่บ้านนาม่วง[9 ก.ย. 2553 13:49 ]   [ผู้ใช้ถนน]
959
10
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม