องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 อัน [ 30 พ.ย. 2566]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 14 พ.ย. 2566]
9
ประาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้ดื่มแบบถัง,แบบขวด สำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 พ.ย. 2566]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ [ 7 พ.ย. 2566]
10
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖6 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 พ.ย. 2566]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ [ 31 ต.ค. 2566]
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 105 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2566]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80- 7744 นครพนม [ 11ต.ค. 2566]
19
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖6 รวม 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02 ต.ค. 2566]
14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02 ต.ค. 2566]
16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน(นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02 ต.ค. 2566]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 ) จำนวน 8 ตัว [ 30 ส.ค. 2566]
26
ประกาศราคากลางปรับปรุงศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 16 ส.ค. 2566]
21
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566]
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.11 สายหน้าบ้านคุณจุ๋ม - วัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 03 ส.ค. 2566]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนางพัยพิศ - นายปราจีน [ 03 ส.ค. 2566]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.12 สายหน้าบ้านผช.สุขสันต์ - นายทันสมัย [ 03 ส.ค. 2566]
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ [ 13 ก.ค. 2566]
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ [ 12 ก.ค. 2566]
19
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.11 สายหน้าบ้านคุณจุ๋ม - วัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 12 ก.ค. 2566]
24
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนางพัยพิศ - นายปราจีน [ 12 ก.ค. 2566]
24
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ม.12 สายหน้าบ้านผู้ช่วยสุขสันต์ - นายทันสมัย [ 12 ก.ค. 2566]
20
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.6 สายนายวรมิตร - นายแสงชัย [ 12 ก.ค. 2566]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตภายในตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 มิ.ย. 2566]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางสุขไสว - แม่อุดร [ 30 มิ.ย. 2566]
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายกองมณี [ 27 มิ.ย. 2566]
31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน จำนวน ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566]
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 และหมู่ที่ 15 [ 26 มิ.ย. 2566]
20
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 มิ.ย. 2566]
19
ประกาศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางสุขไสว - แม่อุดร [ 20 มิ.ย. 2566]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7060 นครพนม [ 20 มิ.ย. 2566]
19
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.13 สายหน้าบ้านนายกองมณี [ 20 มิ.ย. 2566]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 80- 7744 [ 16 มิ.ย. 2566]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโถสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ จำนวน 20 ชุด [ 14 มิ.ย. 2566]
14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09 มิ.ย. 2566]
17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน พ.ค.และมิ.ย.รวม ๔๓ วัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑ แห่ง และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566]
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันพ่นยุง) จำนวน 2 รายการ [ 23 พ.ค. 2566]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเทลานคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 11 [ 19 พ.ค. 2566]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. และเทพื้นคสล. สายวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 11 [ 19 พ.ค. 2566]
19
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.และเทพืืนคลส.สายวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 11 [ 02 พ.ค. 2566]
20
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 11 [ 02 พ.ค. 2566]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 13 สายกฐิน - นายนิติกร จำนวน 2 ช่วง [ 01 พ.ค. 2566]
18
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การส่วนตำบล โคกหินแฮ่ (รายหัว) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566]
24
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 สายนายวิรัตน์ - ฝายน้ำล้น [ 05 เม.ย. 2566]
23
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายข้างเมรุ - บ้านนาม่วงทุ่ง [ 05 เม.ย. 2566]
23
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายห้วยแคน - กุดฮี [ 05 เม.ย. 2566]
40
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายสะพานห้วยยาง [ 05 เม.ย. 2566]
24
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายนายสุขสันต์ - ห้วยเหมืองนา [ 05 เม.ย. 2566]
19
เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหนองกุง - หนองแซง [ 05 เม.ย. 2566]
17
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 11 สายตรงข้ามสวนนายเวินมา - นานางไข่สี [ 05 เม.ย. 2566]
30
พบข่าวทั้งหมด 989  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม