องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ ลดมลพิษ อบต.โคกหินแฮ่ [ 9 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ [ 9 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ [ 9 ก.พ. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายทางเข้าหน้าวัดบัวขาว [ 31 ม.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ 14 สายหน้าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 14 - ถนนใหญ่ [ 31 ม.ค. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านลุงปัน [ 25 ม.ค. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายหลังวัด - หน้าบ้านผญ.สุรศักดิ์ [ 25 ม.ค. 2566]
0
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง หมู่ที่ 3 [ 25 ม.ค. 2566]
0
ประกาศราคากลางก่อสร้างเตาเผาขยะ ลดมลพิษ อบต.โคกหินแฮ่ [ 24 ม.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ [ 23 ม.ค. 2566]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง [ 23ม.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง [ 23 ม.ค. 2566]
2
จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2566]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอยกิจทหาร [ 16 ม.ค. 2566]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายชลประทาน - เนินน้ำคำ [ 16 ม.ค. 2566]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนายอรุณ [ 16 ม.ค. 2566]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ 10 สายนายอุทิศ - หมอจวบ [ 11 ม.ค. 2566]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้านครูรงค์ - นายอนุชา [ 11 ม.ค. 2566]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566]
7
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖6 รวม 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03 ม.ค. 2566]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 16 ชุด [ 27 ธ.ค. 2565]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ [ 26 ธ.ค. 2565]
5
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 23 ธ.ค. 2565]
3
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนานางวัฒนา [ 23 ธ.ค. 2565]
3
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง [ 22 ธ.ค. 2565]
3
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายนางแส่ว [ 22 ธ.ค. 2565]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น ขนาด ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ/๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 20 ธ.ค. 2565]
4
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนานางเดือน [ 22 ธ.ค. 2565]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.15 สายชลประทาน - เนินน้ำคำ [ 19 ธ.ค. 2565]
2
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.10 สายหน้าบ้านนายอรุณ [ 19 ธ.ค. 2565]
4
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.7 ซอยกิจทหาร [ 19 ธ.ค. 2565]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.7 สายหน้าบ้านครูรงค์ - นายอนุชา [ 19 ธ.ค. 2565]
2
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.10 สายนายอุทิศ - หมอจวบ [ 19 ธ.ค. 2565]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถางป่า ขุดตอ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 19 ธ.ค. 2565]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเล็ก จำนวน ๒๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเล็ก จำนวน ๒๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565]
11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายข้างบ้านยายพิมมหา [ 14 ธ.ค. 2565]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ [ 14 ธ.ค. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 สายข้างบ้านผู้ใหญ่เพ็ญจิตร [ 13 ธ.ค. 2565]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านนางวัฒนา [ 09 ธ.ค. 2565]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สามแยกนายเป่งทอง [ 09 ธ.ค. 2565]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านนายสำเร็จ [ 8 ธ.ค. 2565]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ [ 8 ธ.ค. 2565]
5
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.7 สายหน้าบ้านครูรงค์ - นายอนุชา [ 19 ธ.ค. 2565]
2
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลทืติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ [ 02 ธ.ค. 2565]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม. 9 สายหน้าบ้านนางวัฒนา [ 02 ธ.ค. 2565]
5
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.9 สายหน้าบ้านนายสำเร็จ [ 02ธ.ค. 2565]
4
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.2 สามแยกนายเป่งทอง [ 02 ธ.ค. 2565]
4
พบข่าวทั้งหมด 880  ข่าว   หน้าทั้งหมด 18 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม