องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันพ่นยุง) จำนวน 2 รายการ [ 23 พ.ค. 2566]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเทลานคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 11 [ 19 พ.ค. 2566]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. และเทพื้นคสล. สายวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 11 [ 19 พ.ค. 2566]
4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.และเทพืืนคลส.สายวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 11 [ 02 พ.ค. 2566]
6
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 11 [ 02 พ.ค. 2566]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 13 สายกฐิน - นายนิติกร จำนวน 2 ช่วง [ 01 พ.ค. 2566]
5
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การส่วนตำบล โคกหินแฮ่ (รายหัว) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566]
11
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 สายนายวิรัตน์ - ฝายน้ำล้น [ 05 เม.ย. 2566]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายข้างเมรุ - บ้านนาม่วงทุ่ง [ 05 เม.ย. 2566]
6
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายห้วยแคน - กุดฮี [ 05 เม.ย. 2566]
25
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายสะพานห้วยยาง [ 05 เม.ย. 2566]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายนายสุขสันต์ - ห้วยเหมืองนา [ 05 เม.ย. 2566]
6
เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหนองกุง - หนองแซง [ 05 เม.ย. 2566]
4
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 11 สายตรงข้ามสวนนายเวินมา - นานางไข่สี [ 05 เม.ย. 2566]
16
ประกาศราคากลางตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 13 สายกฐิน - ข้างบ้านนายนิกร [ 05 เม.ย. 2566]
8
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายโคกหินแฮ่ - ชลประทาน [ 05 เม.ย. 2566]
17
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายนายดิเรก - หมอป่าน [ 05 เม.ย. 2566]
3
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายข้างเมรุ - บ้านนาม่วงทุ่ง [ 05 เม.ย. 2566]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 เม.ย. 2566]
18
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566]
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566]
2
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารกลางวัน เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03 เม.ย. 2566]
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566]
13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566]
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน บฉ.๒๙๐๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ฝึกอบรมตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่(นครพนมเมืองสะอาด) ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านนาบัว หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ [ 20 มี.ค. 2566]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ [ 20 มี.ค. 2566]
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถอบต.โคกหินแฮ่ (หลังโรงจอดรถ ข้างอปพร.) [ 13 มี.ค. 2566]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถหลังอบต.โคกหินแฮ่ (โรงจอดรถใหม่ จำนวน 3 จุด) [ 13 มี.ค. 2566]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายห้วยยางตอนกลาง [ 10 มี.ค. 2566]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 สายนางประนอม [ 10 มี.ค. 2566]
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนานางวัฒนา [ 9 มี.ค. 2566]
9
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนานายชมเชย - นานายภูเวียง [ 9 มี.ค. 2566]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายหลังวัดทุ่งโพธิ์ทอง [ 9 มี.ค. 2566]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ พร้อมทำการเปลี่ยนยางรถกระบะบรรทุก(มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 80-7744 นครพนม [ 7 มี.ค. 2566]
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนางแตงคำ [ 7 มี.ค. 2566]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 7 มี.ค. 2566]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สายนายเป่งทอง - นานายภูวงษ์ [ 1 มี.ค. 2566]
8
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 มี.ค. 2566]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนานางเดือน [ 1 มี.ค. 2566]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้า คณะนางรำแสดงรำบูชาพระธาตุ(งานนมัสการพระธาตุเรณู) จำนวน 100 คน [ 28 ก.พ. 2566]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ [ 27 ก.พ. 2566]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายหนองโสน [ 27 ก.พ. 2566]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 สายนางแส่ว [ 27 ก.พ. 2566]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สายสะพาน - นานายเอกพล [ 27 ก.พ. 2566]
11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสง อาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล แบบหอถังสูง จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ S ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ [ 20 ก.พ. 2566]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลางจูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2566]
14
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.15 สายนางประนอม [ 16 ก.พ. 2566]
6
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 




 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม