องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566]
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566]
ประกาศ เรื่อง การติดตามรายงานผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 11 ต.ค. 2566]
(doc) ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566]
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 26 เม.ย. 2566]
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 19 เม.ย. 2566]
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 11 เม.ย. 2566]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ ครั้งที่ 4 ปี2565 [ 22 พ.ย. 2565]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ ครั้งที่ 3 ปี2565 [ 26 ส.ค. 2565]
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ ครั้งที่ 1 ปี2565 [ 1 ก.พ 2565]
รายงานการประชุมสภา อบต.โคกหินแฮ่ ครั้งเเรก ปี2565 [ 7 ม.ค. 2565]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 1 พ.ย. 2565]
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 15 ต.ค. 2565]
ติดต่อเรา [ 1 ต.ค. 2564]
ที่ตั้ง [ 1 ต.ค. 2564]
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 12 พ.ค. 2564]
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 มีนาคม 2564 [ 9 พ.ค. 2564]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 เม.ย. 2564]
โครงสร้างองค์กร [ 21 เม.ย. 2564]
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2564]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 ธ.ค. 2563]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ย. 2564]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563]
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ต.ค. 2563]
พบข้อมูลทั้งหมด 189 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม