องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 5 เม.ย. 2565]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ธ.ค. 2564]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564]
ติดต่อเรา [ 1 ต.ค. 2564]
ที่ตั้ง [ 1 ต.ค. 2564]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564]
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) [ 9 พ.ค. 2564]
รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 [ 8 พ.ค. 2564]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 เม.ย. 2564]
โครงสร้างองค์กร [ 21 เม.ย. 2564]
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2564]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 ธ.ค. 2563]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ย. 2564]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563]
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ต.ค. 2563]
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 17 มิ.ย. 2563]
ข้อมูลการประเมิน ITA 2563 [ 4 มิ.ย. 2563]
งบแสดงผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 29 เม.ย. 2563]
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2563]
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2562]
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562]
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562]
คู่มือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มิ.ย. 2562 12:39 ]
คู่มือระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2562 12:38 ]
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-3 [ 7 ธ.ค. 2561 10:37 ]
พบข้อมูลทั้งหมด 167 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม