องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน เม.ย.๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565]
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สายสะพาน - หนองคล้าน้อย [ 30 มี.ค. 2565]
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ [ 30 มี.ค. 2565]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 มี.ค. 2565]
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรังม.4 สายนงวนิดา - หนองคล้าใหญ่ [ 25 มี.ค. 2565]
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สายนายวิลัย - นายบุญมา [ 24 มี.ค. 2565]
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - โคกหินแฮ่ -หนองกุง [ 24 มี.ค. 2565]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 24 มี.ค. 2565]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ [ 18 มี.ค. 2565]
32
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนางวนิดา - หนองคล้าใหญ่ [ 17 มี.ค. 2565]
33
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม. 4 สายสะพาน - หนองคล้าน้อย [ 17 มี.ค. 2565]
27
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - โคกหินแฮ่ - หนองกุง [ 10 มี.ค. 2565]
29
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง ม.2 สายนายวิลัย - บุญมา [ 10 มี.ค. 2565]
24
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายสาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 10มี.ค. 2565]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ [ 9 มี.ค. 2565]
30
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.โคกหินแฮ่ [ 08 มี.ค. 2565]
29
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศพด.อบต.โคกหินแฮ่ [ 08 มี.ค. 2565]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศพด.อบต.โคกหินแฮ่ จำนวน 2 จุด [ 28 ก.พ 2565]
21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน มี.ค.๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ [ 25 ก.พ. 2565]
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.1 สายนายสุรสิทธิ์ - หนองเดิ่น [ 23 ก.พ. 2565]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.10 สายหลังวัดป่ามุจจลินท์ [ 23 ก.พ. 2565]
24
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565]
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 14 ก.พ. 2565]
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างรื้อเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (หลังเก่า) [ 17 ก.พ. 2565]
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) [ 14 ก.พ. 2565]
35
ประกาศราคากลางรื้อเปลี่ยนหลังคา ศพด. อบต.โคกหินแฮ่(หลังเก่า) [ 14 ก.พ. 2565]
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 71 ชุด [ 11 ก.พ. 2565]
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 13 [ 11 ก.พ. 2565]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 10 ก.พ. 2565]
33
ประกาศราคากลางเสริมผิวผิวถนนลูกรัง ม.1 สายนายสุรสิทธิ์ - หนองเดิ่น [ 09 ก.พ. 2565]
24
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา - หนองม่วง - บ้านฮ้าง [ 09 ก.พ. 2565]
28
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.10 สายหลังวัดป่ามุจจลินท์ [ 09 ก.พ. 2565]
29
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 13 [ 04 ก.พ. 2565]
34
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 3 ก.พ. 2565]
34
ประกาศราคากลางปรับปรุงศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03ก.พ. 2565]
31
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ รวม ๑๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ก.พ. 2565]
30
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ รวม ๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 ม.ค. 2565]
27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน มกราคม 2565 [ 23 ธ.ค. 2564]
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ [ 22 ธ.ค. 2564]
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นโควิด -19 [ 25 พ.ย. 2564]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 25 พ.ย. 2564]
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ประจำสถานที่เลือกตั้ง ทั้ง 15 เขต [ 15 พ.ย. 2564]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ( e-bidding) [ 08 พ.ย. 2564]
52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน พ.ย.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานเลือกตั้ง จำนวน 25 รายการ [ 20 ต.ค. 2564]
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานเลือกตั้ง จำนวน 27 รายการ [ 19 ต.ค. 2564]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย เพื่อติดตั้งประจำศูนย์ประสานงาน และเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 18 ต.ค. 2564]
54
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ถนนสายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย บ้านนาม่วงทุ่ง หมู่ที่ 3 [ 06 ต.ค. 2564]
58
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ถนนสายโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่าง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 06 ต.ค. 2564]
65
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม