องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 2 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ [ 21 ก.ค. 2564]
80
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1 สายนายทรงมา-นายบัณฑิต [ 20 ก.ค. 2564]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำห้องน้ำ สำหรับผู้กักตัวที่ทางราชการจัดให้ (LQ) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 ก.ค. 2564]
47
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.7 สายนางปานทอง - ห้วยเหมืองนา [ 20 ก.ค. 2564]
46
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายนายอาทิตย์ [ 20 ก.ค. 2564]
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ศพด.โคกหินแฮ่) จำนวน 31 รายการ [ 19 ก.ค. 2564]
56
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนายสมเด็จ - ชลประทาน [ 19 ก.ค. 2564]
45
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.9 สายนายทองทิพย์ [ 19 ก.ค. 2564]
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 15 ก.ค. 2564]
48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564]
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม [ 13 ก.ค. 2564]
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง น้ำดื่ม แก่ผู้อยู่เวร - ยาม และผู่เข้ารับการกักตัว [ 09 ก.ค. 2564]
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ โรงพยาบาลสนาม [ 1 ก.ค. 2564]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง/น้ำดื่ม และน้ำแข็ง แก่ผู้อยู่เวร - ยาม และผู้เข้ารับการกักตัว [ 23 มิ.ย. 2564]
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรู จำนวน 100 กระสอบ [ 15 มิ.ย. 2564]
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ [ 15 มิ.ย. 2564]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ,อุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม [ 7 มิ.ย. 2564]
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง และน้ำดื่ม แก่ผู้อยู่เวร - ยาม ผู้กักตัว (COVID - 19) [ 07 มิ.ย. 2564]
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านตำบลโคกหินแฮ่ ม.2,4,8,9,13 และม.15 [ 18 พ.ค. 2564]
46
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 2,4,8,9,13 และหมู่ที่ 15 [ 27เม.ย. 2564]
111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่่องสูบน้ำแบบจุ่ม [ 22 เม.ย. 2564]
76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระบะบรรทุกมีเครื่องทุนแรง (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09 เม.ย. 2564]
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง [ 2 เม.ย. 2564]
111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564]
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ [ 24 มี.ค. 2564]
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายหน้าบ้านนางดาวอำไพ - นางออนมณี [ 11 มี.ค. 2564]
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางแอ็ด [ 10 มี.ค. 2564]
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายนางชนชัย - นางขนานทอง [ 10 มี.ค. 2564]
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.11 สายนางแตงคำ [ 2 มี.ค. 2564]
107
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายหน้าบ้านนางดาวอำไพ - นางออนมณี [ 24 ก.พ. 2564]
104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564]
129
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายหน้าบ้านนางแอ็ด [ 19 ก.พ 2564]
110
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายนางชนชัย - นางขนานทอง [ 19 ก.พ. 2564]
122
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.14 สายสำนักสงฆ์ - ศาลาเอนกประสงค์ [ 19 ก.พ. 2564]
127
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม.12 สายนายสนเทศ - นายแดนชัย [ 19 ก.พ. 2564]
93
ประกาศราคากลางก่อสร้างถรรคสล.ม.11 สายนางแตงคำ [ 19 ก.พ. 2564]
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.11 สายนางพนมศิลป์ - หลังเมรุ [ 19 ก.พ. 2564]
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่ [ 17 ก.พ. 2564]
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายโคกหินแอ่ - ทุ่งสว่าง หมู่ที่ 1,9,11 และหมู่ที่ 12 [ 17 ก.พ. 2564]
88
ประกาศราคากลางถนนคสล. สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง ม.1,9,11 และม.12 [ 10 ก.พ. 2564]
95
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่ [ 10 ก.พ. 2564]
85
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564]
93
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564]
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายหนองแข้ [ 29ม.ค. 2564]
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายหมู่ที่ 13 - วัดป่าภูหัวดิน [ 28ม.ค. 2564]
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร สายห้วยแคน - กุดฮี [ 26 ม.ค. 2564]
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดถนนสายใหม่ ม.3 สายนายสำลี - หนองเบ็ญ [ 26 ม.ค. 2564]
88
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ม.ค. 2564]
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 25 ม.ค. 2564]
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายนายมานะ - นานายสมใจ [ 22 ม.ค. 2564]
87
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม