องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ประจำสถานที่เลือกตั้ง ทั้ง 15 เขต [ 15 พ.ย. 2564]
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายโคกหินแฮ่ - ทุ่งสว่าง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ( e-bidding) [ 08 พ.ย. 2564]
76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน พ.ย.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564]
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานเลือกตั้ง จำนวน 25 รายการ [ 20 ต.ค. 2564]
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานเลือกตั้ง จำนวน 27 รายการ [ 19 ต.ค. 2564]
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย เพื่อติดตั้งประจำศูนย์ประสานงาน และเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [ 18 ต.ค. 2564]
79
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ถนนสายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย บ้านนาม่วงทุ่ง หมู่ที่ 3 [ 06 ต.ค. 2564]
83
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ถนนสายโคกหินแฮ่-ทุ่งสว่าง บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 06 ต.ค. 2564]
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 01 ต.ค. 2564]
80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือน ต.ค.๒๕๖๔ (จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2564]
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้บ้านเนินน้ำคำ [ 27 ก.ย. 2564]
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ [ 23 ก.ย. 2564]
84
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วศพด.โคกหินแฮ่ [ 22 ก.ย. 2564]
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาศพด.โคกหินแฮ่ [ 22 ก.ย. 2564]
77
ประกาศรากลางก่อสร้างรั้วศพด.โคกหินแฮ่ [ 17 ก.ย. 2564]
81
ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาศพด.โคกหินแฮ่ [ 17 ก.ย. 2564]
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 [ 16 ก.ย. 2564]
77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆผ้าประดับตกแต่ง จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564]
74
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้บ้านเนินน้ำคำ [ 16 ก.ย. 2564]
73
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานผ้าประดับตกแต่ง จำนวน ๑๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564]
75
ประกาศราคากลางปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ร้านค้าประชารัฐ ม.2 [ 15 ก.ย. 2564]
77
ประกาศราคากลางศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 15 ก.ย. 2564]
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายโคกหินแฮ่ - ห้วยยางตอนกลาง [ 15 ก.ย. 2564]
85
ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.9 [ 15 ก.ย. 2564]
83
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564]
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) [ 13 ก.ย. 2564]
99
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลทืติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 สายนายสนามชัย - นางบุญค่ำ [ 1ก.ย. 2564]
82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 ก.ย. 2564]
78
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.7 สายนายเชษฐา - นายจรูญ [ 8 ก.ย. 2564]
82
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนายจูม - นายสีวาสดี [ 7 ก.ย. 2564]
79
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายโคกหินแฮ่ - ห้วยยางตอนกลาง [ 7 ก.ย. 2564]
73
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายชลประทาน- เนินน้ำคำ [ 1 ก.ย. 2564]
75
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 สายหมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 14 [ 1 ก.ย. 2564]
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง น้ำดื่ม แก่ผู้อยู่เวร - ยาม และผู้ที่เข้ารับการกักตัว [ 30 ส.ค. 2564]
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว( ถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ) จำนวน 450 ใบ [ 26 ส.ค. 2564]
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.13 สายข้างโรงสูบน้ำบ้านนาบัว [ 24 ส.ค. 2564]
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) [ 20 ส.ค. 2564]
76
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 18 ส.ค. 2564]
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ [ 18 ส.ค. 2564]
83
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.13 สายข้างโรงสูบน้ำบ้านนาบัว [ 17 ส.ค. 2564]
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5 สายนางพรรณี - นายบุญลักษณ์ [ 17 ส.ค. 2564]
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.7 สายนางปานทอง - ห้วยเหมืองนา [ 16 ส.ค. 2564]
92
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564]
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 10 ส.ค. 2564]
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง น้ำดื่ม แก่ผู้อยู่เวร - ยาม และผู้เข้ารับการกักตัว [ 10 ส.ค. 2564]
85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564]
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันพ่นยุง) จำนวน 2 รายการ [ 10 ส.ค. 2564]
71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564]
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือน สิงหาคม [ 10 ส.ค. 2564]
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจ และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น [ 6ส.ค. 2564]
81
พบข่าวทั้งหมด 1112  ข่าว   หน้าทั้งหมด 23 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]>>
 
     
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม