องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2563]
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล ม.3 สายข้างบ้านนายยอด [ 24 ก.ย. 2563]
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.5 สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์ [ 24 ก.ย. 2563]
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม3 สายข้างบ้านนายยอด [ 24 ก.ย. 2563]
68
ประกาศราคากลางปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ย. 2563]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์ [ 24 ก.ย. 2563]
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.5 สายนายเสรี - นายพันศักดิ์ [ 23 ก.ย. 2563]
77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย (นานายขาน) (งบอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563]
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารตามโครงการ อบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอล ร่วมกับชมรมเกทบอล ปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563]
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำข้างหอประชุมอบต.โคกหินแฮ่ [ 21 ก.ย. 2563]
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.14 สายบ้านนางวรารัตน์ [ 18 ก.ย. 2563]
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.12 สายนางศิริวรรณ - นายทันสมัย [ 18 ก.ย. 2563]
84
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 17 ก.ย. 2563]
54
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 17 ก.ย. 2563]
53
ประกาศราคากลางขยายไหล่ถนนคสล.สายข้างบ้านหนองกุง ม.6 [ 17 ก.ย. 2563]
56
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณ [ 17ก.ย. 2563]
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 17 ก.ย. 2563]
66
ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.ย. 2563]
55
ประกาศราคากลางปรุบปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.ย. 2563]
57
ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุมอบต.โคกหินแฮ่ [ 16 ก.ย. 2563]
54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางสถานที่สำคัญ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563]
67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563]
63
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางอุทิศ - ชลประทาน [ 15 ก.ย. 2563]
54
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายนางอุทิศ - ชลประทาน [ 15 ก.ย. 2563]
54
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม1 สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ทางทิศตะวันออก [ 15 ก.ย. 2563]
53
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.3 สายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย (นานายขาม) [ 14 ก.ย. 2563]
62
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา [ 09 ก.ย.2563]
57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 ก.ย. 2563]
62
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.3 สายข้างบ้านนายยอด [ 08ก.ย. 2563]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7 บ้านนาโดนใหม่ [ 08 ก.ย. 2563]
58
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.14 สายบ้านนางวรารัตน์ [ 08 ก.ย. 2563]
60
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.3 สายข้างบ้านนายยอด [ 08 ก.ย. 2563]
52
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.14 สายบ้านนางวรารัตน์ [ 08 ก.ย. 2563]
67
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.12 สายนางศิริวรรณ - นายทันสมัย [ 08 ก.ย. 2563]
58
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5 สายนางหลาวทอง - นายชัยณรงค์ [ 08 ก.ย. 2563]
57
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 8 ก.ย. 2563]
58
ประกาศราคากลางวางท่อระยานน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5 สายนายเสรี - นายพันศักดิ์ [ 8 ก.ย. 2563]
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณี [ 03ก.ย. 2563]
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย - นานายขาน [ 02 ก.ย. 2563]
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย - นานายขาน [ 2 ก.ย. 2563]
60
ประกาศราคากลางขุดลอกหนองหญ้าปล้อง ม.7 บ้านนาโดนใหม่ [ 02 ก.ย.2563]
49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563]
55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 27 ส.ค. 2563]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายหมู่ที่ 1 - ชลประทาน [ 25 ส.ค. 2563]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 19 รายการ [ 18 ส.ค. 2563]
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน 27 รายการ [ 18 ส.ค. 2563]
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 8 ราย [ 18 ส.ค. 2563]
52
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม