องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) [ 9 พ.ค. 2564]
รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 [ 8 พ.ค. 2564]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 เม.ย. 2564]
โครงสร้างองค์กร [ 21 เม.ย. 2564]
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2564]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 ธ.ค. 2563]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ย. 2564]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563]
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2563]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 10 เม.ย. 2563]
การประชุมปรึกษา หารือ การดำเนินการโครงการงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562]
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ต.ค. 2562]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 [ 8 ต.ค. 2562]
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 ก.ย. 2562]
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 มิ.ย. 2562]
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 1 [ 04 มิ.ย. 2562 12:58 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2562 10:56 ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 พ.ย. 2561 13:30 ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ห้วงเดือนตุลาคม 2561 [ 12 พ.ย. 2561 13:13 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2561 10:35 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2561 14:53 ]
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-4 [ 19 มิ.ย. 2561 10:35 ]
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2 [ 17 มิ.ย. 2561 09:55 ]
พบข้อมูลทั้งหมด 156 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกหินแฮ่
ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม