องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

   
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

Untitled Document
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
ค้นหาข่าว 
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ฉบับปรับปรุง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ [ 20 เม.ย. 2561 14:50 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 > [ 4 เม.ย. 2561 09:56 ]
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2561 09:40 ]
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี > [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 > [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
ภาพกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง 25 กรกฎาคม 2553 > [ 2 ส.ค. 2553 10:19 ]
9 ...ข้อคิดในการทำงาน [ 14 ก.ค. 2553 15:51 ]
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดสะพาน รู้รักสามัคคีชุมชนร่วมใจ บ้านนาม่วงท่า 17 มิ.ย. 2553 > [ 30 มิ.ย. 2553 10:52 ]
จดหมายข่าว ดอกจานสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 [ 21 เม.ย. 2553 15:34 ]
ประกาศสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2553 > [ 22 มี.ค. 2553 09:39 ]
คำขวัญประจำตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเรณูนคร [ 15 ก.พ. 2550 15:18]
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" > [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
พบข่าวทั้งหมด 75  ข่าว   หน้าทั้งหมด 3 หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม