องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 4 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
97
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล. ม.5 สายนางเหลาทอง - นายชัยณรงค์ [ 13 ส.ค. 2562]
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล ม.13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 13 ส.ค. 2562]
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 08 ส.ค. 2562]
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางปันมา บัวชุม - ชลประทาน [ 08 ส.ค. 2562]
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางมณีวรรร - หนองบัว [ 08 ส.ค. 2562]
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง - นายสิงหา [ 5 ส.ค. 2562]
108
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 30 ก.ค. 2562]
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ [ 30 ก.ค. 2562]
116
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 สายนางเหลาทอง-นายชัยณรงค์ [ 30 ก.ค. 2562]
109
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 30 ก.ค. 2562]
98
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ก.ค. 2562]
94
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 26 ก.ค. 2562]
97
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ก.ค. 2562]
96
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางมณีวรรณ-หนองบัว [ 26 ก.ค. 2562]
126
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางปันมา บัวชุม- ชลประทาน [ 26 ก.ค. 2562]
89
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 26 ก.ค. 2562]
97
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมจัดสถานที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัใจ " [ 23 ก.ค. 2562]
131
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกร์ตามโครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประัจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
136
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562]
87
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ค. 2562]
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 9 ก.ค. 2562]
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม ผุ้เข้าร่วมสำหรับชุดการแสดงรำบวงสรวงพระญาศรีสีตตนาคราช ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 8 ก.ค. 2562 ]
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดอบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอลร่วมกับชมรมเกทบอล ปี2562 [ 3 ก.ค. 2562]
119
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์-สามแยกนาโดน [ 02 ก.ค. 2562]
110
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายบันเทิง-ถนนใหญ่ [ 02 ก.ค. 2562]
110
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายนายประพันธ์-หนองเบ็ญ [ 02 ก.ค. 2562]
105
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 สายนายสนเทศ-นายทอนชัย [ 02 ก.ค. 2562]
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 24 มิ.ย. 2562 10:54 ]
116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 18:04 ]
105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๙ สายนายสุรเวษฏ์-ห้วยหอบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:54 ]
105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนายอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:53 ]
111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนางอุดร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:51 ]
100
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายสุรเชษฏ์-ห้วยหอบ้าน [ 7 มิ.ย. 2562 15:02 ]
111
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายอาทิตย์ [ 7 มิ.ย. 2562 14:59 ]
107
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนางอุดร [ 7 มิ.ย. 2562 14:58 ]
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายถนนใหญ่ - นายจันทร์ตอง แสนมิตร [ 7 มิ.ย. 2562 10:34 ]
128
ประกาศราคากลางปปช. โครงการเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายถนนใหญ่ - นายจันทร์ตอง แสนมิตร [ 5 มิ.ย. 2562 15:36 ]
115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 15:54 ]
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18000 BTU พร้อมทำการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง [ 27 พ.ค. 2562 13:46 ]
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียง หอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 [ 23 พ.ค. 2562 14:33 ]
105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ สายนางสินมา-นางสุขไสว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 14:57 ]
106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ สายนางหยุด-นายสนิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 14:57 ]
99
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางสินมา-นางสุขไสว [ 22 พ.ค. 2562 10:11 ]
103
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางหยุด-นายสนิท [ 22 พ.ค. 2562 10:13 ]
99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยุงลาย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562]
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.7 สายนางสินมา - นางสุขไสว [ 17 พ.ค. 2562]
52
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม