องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 3 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านผู้ช่วยสุขสันต์ - นายทันสมัย [ 20 ธ.ค. 2566]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายนายทรงเดช - กำนันคาน [ 20 ธ.ค. 2566]
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง [ 20 ธ.ค. 2566]
26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ สายชลประทาน - เนินน้ำคำ (สะสมปี๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2566]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ซอยบ้านน้อยหัวนา (บ้านน้อยหัวนา) [ 18 ธ.ค. 2566]
27
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายนายจูม-นายสีวาสดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 ธ.ค. 2566]
27
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายนายทรงเดช - กำนันคาน [ 08 ธ.ค. 2566]
27
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายชลประทาน - เนินน้ำคำ [ 08 ธ.ค. 2566]
26
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 [ 08 ธ.ค. 2566]
22
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยแจ่มอนันต์ (สายข้าวเม่า) [ 08 ธ.ค. 2566]
16
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยแจ่มอนันต์ (สายข้าวเม่า) [ 08 ธ.ค. 2566]
18
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอยราษบำรุง (สายนายพลสนาม-นายชาตินาวี) [ 08 ธ.ค. 2566]
20
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง [ 8 ธ.ค. 2566]
44
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการเสริมผิวถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ซอยบัวทอง (สายนางสุเพียน-นางสมนคร) [ 08 ธ.ค. 2566]
23
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอยบุษบาพัฒนา (สี่แยกลงเขื่อน) [ 08 ธ.ค. 2566]
23
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 13 ซอยบ้านน้อยหัวนา (บ้านน้อยหัวนา) [ 08 ธ.ค. 2566]
26
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายนายท่อนแก้ว [ 08 ธ.ค. 2566]
16
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยวัดโพธิ์ศรี [ 08 ธ.ค. 2566]
32
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอยรอบบ้าน (สายนายสกล - นายหวัง ศรีสุวรรณ ) [ 08 ธ.ค. 2566]
19
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 [ 8 ธ.ค. 2566]
46
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ซอยบัวเงิน (สายนางสำรอง - นางมลฤดี) [ 8 ธ.ค. 2566]
78
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง [ 8 ธ.ค. 2566]
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 อัน [ 30 พ.ย. 2566]
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 14 พ.ย. 2566]
50
ประาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้ดื่มแบบถัง,แบบขวด สำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 พ.ย. 2566]
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ [ 7 พ.ย. 2566]
44
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖6 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 พ.ย. 2566]
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ [ 31 ต.ค. 2566]
54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 105 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2566]
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถกระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80- 7744 นครพนม [ 11ต.ค. 2566]
52
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖6 รวม 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02 ต.ค. 2566]
54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02 ต.ค. 2566]
96
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ วัน(นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02 ต.ค. 2566]
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 ) จำนวน 8 ตัว [ 30 ส.ค. 2566]
66
ประกาศราคากลางปรับปรุงศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 16 ส.ค. 2566]
73
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566]
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.11 สายหน้าบ้านคุณจุ๋ม - วัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 03 ส.ค. 2566]
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนางพัยพิศ - นายปราจีน [ 03 ส.ค. 2566]
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.12 สายหน้าบ้านผช.สุขสันต์ - นายทันสมัย [ 03 ส.ค. 2566]
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ [ 13 ก.ค. 2566]
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ [ 12 ก.ค. 2566]
65
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.11 สายหน้าบ้านคุณจุ๋ม - วัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 12 ก.ค. 2566]
64
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนางพัยพิศ - นายปราจีน [ 12 ก.ค. 2566]
70
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. ม.12 สายหน้าบ้านผู้ช่วยสุขสันต์ - นายทันสมัย [ 12 ก.ค. 2566]
81
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.6 สายนายวรมิตร - นายแสงชัย [ 12 ก.ค. 2566]
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตภายในตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 มิ.ย. 2566]
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางสุขไสว - แม่อุดร [ 30 มิ.ย. 2566]
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายหน้าบ้านนายกองมณี [ 27 มิ.ย. 2566]
74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน จำนวน ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 และหมู่ที่ 15 [ 26 มิ.ย. 2566]
43
พบข่าวทั้งหมด 1112  ข่าว   หน้าทั้งหมด 23 หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]>>
 
     
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม