องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   

 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 2 คน
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 11 มิ.ย. 2561 14:22 ]
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ห้วงเดือนเมษายน 2561 [ 23 เม.ย. 2561 13:13 ]
รายงานการปรับแผนการจัดหาพัสดุครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 13 ก.พ. 2561 10:40 ]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2560 10:48 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 12 ต.ค. 2560 12:57 ]
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) [ 30 ก.ค. 2560 15:55 ]
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 17 มิ.ย. 2561 09:54 ]
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 เม.ย. 2560 13:03 ]
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2560 [ 13 มิ.ย. 2561 10:13 ]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 12 มิ.ย. 2561 11:22 ]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 มิ.ย. 2561 15:18 ]
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2559 [ 27 มิ.ย. 2560 14:23 ]
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2558-2560) [ 24 มิ.ย. 2560 11:30 ]
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พ.ศ.2557 [ 23 มิ.ย. 2560 16:07 ]
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 13:50 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ฉบับที่ 3 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 13:21 ]
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 23 สิงหาคม 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:35 ]
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 10 สิงหาคม 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:34 ]
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 30 พฤศจิกายน 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:33 ]
บันทึกประชุม พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปี 59 [ 21 มิ.ย. 2560 11:32 ]
บันทึกประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 3 พฤษภาคม 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:32 ]
บันทึกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 19 ก.พ. 2559 [ 21 มิ.ย. 2560 11:30 ]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:49 ]
งบสถานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 7 มิ.ย. 2559 16:17 ]
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558-2560 [ 7 มิ.ย. 2559 16:14 ]
พบข้อมูลทั้งหมด 156 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3][4]>>
 
 

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม